Trška gora

Cerkev so na mestu starejše kapele zgradili stiški menihi leta 1620. Sezidana je v renesančnem slogu, le okna so šilasta. Cerkev sestavljajo zvonik, banjasto obokana ladja ter križno grebenasto obokan tristrano sklenjen prezbiterij in zakristija. Leta 1756 so ob hudi živalski kugi prizidali kapelo sv. Izidorja, ob zvoniku pa postavili lopi z oltarjema, saj je na shode prihajalo vse več romarjev, tudi iz Bele krajine in Hrvaške. Iz časa nastanka cerkve je ohranjene nekaj kamnite kiparske opreme: kip Marije z detetom, fragment reliefa Križanje, ki je zdaj v kapiteljski cerkvi v Novem mestu, in grb stiškega opata Jakoba Reinprechta na fasadi zvonika. Veliki oltar, narejen v tradiciji zlatih oltarjev, stranska oltarja in prižnica so iz 18. stoletja. Prebeljene freske v kapeli so delo Antona Cebeja.

Lipa na trški goriCerkev ima ohranjeno tudi značilno romarsko okolico, ki jo dopolnjujejo košate lipe in kamnite mize. Ena od štirih mogočnih lip pred cerkvijo meri v obsegu skoraj 9 metrov in spada med najdebelejše v Sloveniji.

S Trške gore se lahko napotimo po obronku po gozdni poti do gradu Hmeljnik in vseskozi uživamo lep razgled na Kočevski Rog in Gorjance z dolino reke Krke.

{nmap http://zemljevid.najdi.si/search.jsp?q=Tr%C5%A1ka+gora&tab=maps&x1=514493.19999999995&y1=77647.6&zoom=48000&gx=514495.4375&gy=77651.296875}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *