Špitalič

Špitalič pri Slovenskih Konjicah je v dolini Žičnice, 13 km iz Slovenskih Konjic. V 12. stoletju, ko so te kraje naselili kartuzijanski bratje – laiki, sta bila v tem kraju zgrajena »Spodnji« žički samostan in manjša cerkev. Med turškimi vpadi v 15. stoletju je bil samostan porušen in bratje laiki so se preselili v »Zgornji« samostan. Ostala pa je romanska cerkev Marijinega obiskanja, ki so jo po ukinitvi samostana začeli uporabljati kot lokalno župnijsko cerkev. Ima dvokapno streho ter izrazite, masivne zunanje opornike, zvonik pa ima baročni čebulasti zaključek. Odlikuje se z visoko kakovostjo kamnoseških del, posebno dveh portalov. Južni portal ima skromnejše okrasje, zahodni pa je trikrat stopnjevan in je med najbogateje okrašenimi romanskimi portali pri nas. Notranjost cerkve ima križno rebrast obok. Stranska oltarja iz leta 1757 sta delo Ferdinanda Galla. Prižnica in veliki oltar sta s konca 18. stoletja. V zadnjih letih cerkev prenavljajo.

Zahodni portalPrav tako je zaradi obnove zaprta kartuzijanska zbirka v župnišču, ki med drugim prikazuje lekarnarstvo kartuzijanov, mašniške plašče in cerkveno posodje. Obnovili pa so poslopje podružnične šole v Špitaliču, ki je v letu 2006 praznovala 100-letnico.

Ob cesti, kakih 5 km iz Špitaliča, je tik pred vasjo Žiče nekdanji kamnolom, zavarovano rastišče redke in ogrožene rastlinske vrste z imenom žički grobeljnik. To je 10–20 cm visoka trajnica, ki rumeno cveti aprila ali maja. Umetno vzgojene sadike lahko kupite v zeliščnem vrtu v Žički kartuziji.

{nmap http://zemljevid.najdi.si/search.jsp?q=%C5%A1pitali%C4%8D&tab=maps&x1=531638.2&y1=129463.6&zoom=48000&gx=531641&gy=129459}

Več slik


Lipa pred cerkvijoŽički grobeljnikV dolini ŽičniceV dolini Žičnice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *