Selo

Kapela svetega Nikolaja stoji nekoliko na samem, na valovitem terenu. Zgrajena je bila verjetno v 13. stoletju, kot valjasta cerkvena notranjščina s plitvo kupolo in polkrožno apsido. Zgrajena je v romanskem stilu; njena notranjost je krožno oblikovana in poslikana v dveh plasteh. Starejše poslikave izhajajo iz sredine 14., mlajše pa iz začetka 15. stoletja. Notranjost osvetljuje svetloba, ki prihaja skozi romanska okna.

Kapela sv. Nikolaja (Foto: Tilka Jamnik)V letih 1845–46 so cerkev prezidali; polkrožno apsido so nadomestili z vhodno vežo in zvonikom nad njo, a so cerkvi v 20. stoletju vrnili njeno prvotno podobo.

Za ogled cerkvene notranjščine poprosite za ključ pri najbližji hiši.

V bližini rotunde je tudi manjše, v tišino gozda odmaknjeno pokopališče.

Vas Selo ima le nekaj sto prebivalcev in leži 3 km od Madžarske meje, v občini Moravske Toplice. Naselje je v nekaj skupinah hiš razpotegnjeno ob glavnih cestah, njeno sedanje središče pa se imenuje Betlehem. Tam stoji tudi novejša, leta 1966 zgrajena evangeličanska cerkev.

{map 534,41}

 

Več slik


Zvonik (Foto: Tilka Jamnik)Lipa pri kapeli sv. Nikolaja (Foto: Tilka Jamnik)Kapela sv. Nikolaja, Poklon treh kraljev (Foto: Tilka Jamnik)Kapela sv. Nikolaja, pasijonski prizori (Foto: Tilka Jamnik)
Pokopališče v Selu (Foto: Tilka Jamnik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *