Prem

Danes šteje Prem 187 prebivalcev, od katerih je večina zaposlenih v Ilirski Bistrici.

V tem delu Slovenije je le malo ohranjenih srednjeveških gradov, grad Prem pa je edini med njimi, ki izvira iz romanske dobe, verjetno iz poznega 12. stoletja. Prvič se omenja leta 1213 kot last Uda de Prem. V 13. stoletju so bili njegovi lastniki Oglejski patriarhi, nato Devinski grofje, za njimi grofje Walsee in od 1472 naprej Habsburžani, ki so dali grad v fevd Oberburžanom. Kasneje se je zvrstilo še več lastnikov. Grad je sedanjo podobo dobil v 19. stoletju, ko je bil spremenjen v lovsko rezidenco. Leta 1931 ga je kupil tržaški trgovec Zuccolini in ga povsem obnovil.

Grajska stavba je značilen primer romanske profane arhitekture z dodanimi renesančnimi utrdbenimi sestavinami in gotsko kapelo. Danes je v gradu postavljena stalna arheološka zbirka o prazgodovinskih gradiščih na Bistriškem.

Grad PremPrvotna cerkev svete Helene je bila zgrajena v 17. stoletju, sedanja pa leta 1865. Pozidana je v psevdoromanskem slogu z izrazitimi baročnimi značilnostmi. V glavnem oltarju je slika svete Helene, delo slikarja Kumla iz leta 1856. Stranske kapele in ostenje ladje je leta 1921 poslikal slikar Tone Kralj.

Tik pod cerkvijo je poslopje nekdanje ljudske šole, v kateri je v letih 1871–1878 kot učitelj služboval Filip Kette, oče pesnika slovenske moderne Dragotina Ketteja, ki se je rodil na Premu 19. januarja 1876. V šoli je urejena njegova spominska soba. Iz Prema se lahko napotimo tudi po Kettejevi poti, ki je bila odprta v letošnjem letu, do Trnovega.

{map 149,336}

Več slik


Spominska plošča na šoli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *